HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Chia sẻ các loại tài liệu, sách, phần mềm
Trả lời bài viết
maithuhang
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 44
Tham gia: 23:51, 13/04/12

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Gửi bài gửi bởi maithuhang » 00:06, 14/04/12

300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2012
Hình ảnh Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 X 28
Trọng lượng : 1,2 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 496
Giá :325.000 VNĐ

Hình ảnh
300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2012Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ở nước ta; Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn công tác quản lý ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 3-1-2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; TT số 177/2011/TT-BTC ngày 6-12-2011 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; QĐ số 41/QĐ-KBNN ngày 3-2-2012 Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xử lý công việc của Xử lý trung tâm trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); TT số 164/2011/TT-BTC ngày 17-11-2011 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; TT số 144/2011/TT-BTC ngày 21-10-2011 Quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước…
Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý ngân sách nhà nước sẽ giúp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách
“300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2012”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác quản lý ngân sách nhà nước; Phần II. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; Phần III. Tình huống giải đáp liên quan đến việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Phần IV. Giải đáp tình huống liên quan đến quản lý vốn và sử dụng vốn thuộc ngân sách nhà nước; Phần V. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Phần VI. Hướng dẫn mới nhất về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2012. Đây là một tài liệu thực sự cần thiết để cán bộ các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước có thể tra cứu nhanh các quy định của pháp luật, ứng phó ngay những tình huống gặp phải hàng ngày phát sinh trong quản lý mà không phải mất thời gian tìm kiếm trong những kho lưu trữ văn bản đồ sộ và phức tạp. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

Trả lời bài viết

Quay về “Thư viện”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 50 khách.