Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Luận giải, tư vấn trao đổi về dịch lý, độn toán, thái ất
Trịnh văn Thông
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1193
Tham gia: 19:33, 29/04/09
Đến từ: Nội Phật _Tam Hợp _ Bình Xuyên _Vĩnh Phúc _VIỆT NAM
Liên hệ:

Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Trịnh văn Thông » 17:22, 01/06/09


NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

Vô Thượng thậm thâm vi diệu Pháp !
Bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ !
Ngã kim kiến Văn Đắc thụ trì !
Nguyện giải như lai chân thật nghĩa !

Dựa theo Chủ yếu Cuốn Mai Hoa Dịch của Vưu Sùng Hoa ( Trung Quốc ) ; Cuốn TÁM CHỮ HÀ LẠC VÀ QUỸ ĐẠO ĐỜI NGƯỜI CỦA NHÀ VĂN XUÂN CANG ( Cuốn này kiến giải rất sâu sắc ) . Chủ yếu đoán Việc cụ thể .

Nghi thức giản đơn để quẻ được linh :
1 . Cho ba đồng tiền xu càng cổ , càng thiêng vào giữa hai lòng bàn tay thật tĩnh rồi niệm :
Con nguyện nương nhờ Phật , nương nhờ Trời , nương nhờ Đất nương nhờ tất mọi phương , nương nhờ tất cả các thánh cùng Âm Linh tổ tiên nội - ngoại cho con được biết kết quả về viêc........
A di đà Phật !
2 . Cần phải thật tĩnh tâm , sau đó bỏ một đồng ra , cho hai đồng vào bát đĩa Sóc quẻ xin âm dương , một xấp một ngửa là có thể đoán tiếp . Xin ba lần không được thì để lâu lâu lại xin tiếp !
Nếu được rồi thì làm theo bước ba sau .
3 . Ghi ngày tháng cả can chi theo cả âm lịch - dương lịch cần chính xác . Theo tiết lệnh hàng năm thì LỊCH HAI THẾ KỈ CỦA PHÓ GIÁO SƯ - PHÓ TIẾN SỸ LÊ THÀNH LÂN LÀ CHÍNH XÁC , TỨ TRỤ lyso.vn này cần xem nhiều sách ghi rõ tiết lệnh , đến rõ cả phút giây để tính đại vận .
Ví dụ : 9 giờ 56 phút Ngày 1 - 6 -2009 DƯƠNG LỊCH tức ngày Đinh Sửu - Tháng Canh ngọ năm kỷ sửu gieo quẻ - công danh , danh dự như sau : Nhớ viết các hào từ dưới lên trên , nhớ rằng khi đoán phải lưu tâm những biến cố gì đặc biệt xảy ra , để xem ngoại ứng . Chú ý rằng mặt sấp là mặt không có chữ : ( Thời các hào cũng vận động từ dưới lên trên ) QUẺ CHỦ : BÁT THUẦN CÀN ; QUẺ BIẾN : HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU

Gieo lần 6 được một đồng xấp viết DƯƠNG DƯƠNG
Gieo lần 5 được ba đồng xấp ( bằng không đồng ngửa )viết DƯƠNG - Động ÂM
Gieo lần 4 được một đồng xấp viết DƯƠNG DƯƠNG
Gieo lần 3 được một đồng xấp viết DƯƠNG DƯƠNG
Gieo lần 2 được một đồng xấp viết DƯƠNG DƯƠNG
Gieo lần 1 được một đồng xấp viết DƯƠNG DƯƠNG

CHÚ Ý : Ví dụ Đoán sức khoẻ phải ghi rõ đoán cho ai , vai vế so với người gieo quẻ như thế nào ?
Tuỳ việc , không có quẻ nào tốt cho mọi việc !

Lẻ Quyết định chẵn , nên số 0 là số chẵn , quẻ hay hào đều cũng vậy .
Hào có lẻ mật sấp - mặt dương là hào dương .
Đăc biệt : ba xấp là hào biến ( hay hào động ) thì bên này dương , biến sang bên kia là âm ,( Ví dụ : hào năm trên ).
Các hào không biến sang bên kia giữ nguyên .
không xấp = 3 ngửa thì âm biến sang bên kia thành dương .

Cách đọc quẻ nhìn từ dưới lên trên , tương ứng với từ trái sang phải sau đây :

1 . D - D - D Là quẻ CÀN đọc là THIÊN Thuộc Kim .
2 . D-D -A Là quẻ ĐOÀI đọc là TRẠCH Thuộc kim
3 . D-A-D Là quẻ LY đọc là HOẢ Thuộc hoả
4 . D-A-A Là quẻ CHẤN đọc là LÔI Thuôc mộc
5 . A-D-D Là quẻ TỐN đọc là PHONG Thuộc mộc
6 . A - D-A Là quẻ KHẢM đọc là THUỶ Thuộc thuỷ
7 . A - A - D Là quẻ CẤN đọc là SƠN Thuộc thổ
8 . A - A -A Là quẻ KHÔN đọc là ĐỊA Thuộc thổ

CÁCH ĐỌC MỘT QUẺ KÉP BÁT QUÁI !

1 . Quẻ trên và quẻ dưới giống nhau gọi là Qủe Bát Thuần có hai tên . Ví dụ : CÀN VI THIÊN hay Bát Thuần Càn ĐỀU Là một quẻ .
2 . Qủe trên và quẻ dưới khác nhau , đọc như sau :
Tên quẻ thượng + Tên quẻ hạ + tra từ theo các tên quẻ khác nhau :
QUẺ THƯỢNG CÀN :

CÀN VI THIÊN , THIÊN TRẠCH LÝ , THIÊN HOẢ ĐỒNG NHÂN , THIÊN LÔI VÔ VỌNG , THIÊN PHONG CẤU , THIÊN THUỶ TỤNG , THIÊN SƠN ĐỘN , THIÊN ĐỊA BĨ .

QUẺ THƯỢNG ĐOÀI :

ĐOÀI VI TRẠCH , TRẠCH THIÊN QUẢI , TRẠCH HOẢ CÁCH ,TRẠCH LÔI TUỲ , TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ ; TRẠCH THUỶ KHỐN; TRẠCH SƠN HÀM , TRẠCH ĐỊA TUỴ .

QUẺ THƯỢNG LY :

LY VI HOẢ , HOẢ THIÊN ĐẠI HỮU ; HOẢ TRẠCH KHUÊ; HOẢ LÔI PHỆ HẠP , HOẢ PHONG ĐỈNH , HOẢ THUỶ VỊ TẾ ; HOẢ SƠN LỮ , HOẢ ĐỊA TẤN .

QUẺ THƯỢNG CHẤN :

CHẤN VI LÔI , LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG , LÔI TRẠCH QUY MUỘI , LÔI HOẢ PHONG ; LÔI PHONG HẰNG , LÔI THUỶ GIẢI , LÔI SƠN TIỂU QUÁ , LÔI ĐỊA DỰ .

QUẺ THƯỢNG TỐN :

TỐN VI PHONG , PHONG THIÊN TIỂU SÚC, PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ , PHONG HOẢ GIA NHÂN , PHONG LÔI ÍCH , PHONG THUỶ HOÁN , PHONG SƠN TIỆM , PHONG ĐỊA QUÁN .

QUẺ THƯỢNG KHẢM :

KHẢM VI THUỶ , THUỶ THIÊN NHU , THUỶ TRẠCH TIẾT , THUỶ HOẢ KÝ TẾ , THUỶ LÔI TRUÂN , THUỶ PHONG TỈNH , THUỶ SƠN KIỂN , THUỶ ĐỊA TỶ .

QỦE THƯỢNG CẤN :

CẤN VI SƠN , SƠN THIÊN ĐẠI SÚC , SƠN TRẠCH TỔN , SƠN HOẢ BÍ , SƠN LÔI DI , , SƠN PHONG CỔ , SƠN THUỶ MÔNG , SƠN ĐỊA BÁC .

QUẺ THƯỢNG KHÔN :

KHÔN VI ĐỊA , ĐỊA THIÊN THÁI , ĐỊA TRẠCH LÂM , ĐỊA HOẢ MINH DI ,ĐỊA LÔI PHỤC , ĐỊA PHONG THĂNG , ĐỊA THUỶ SƯ , ĐỊA SƠN KHIÊM


Cầu mong gặp chữ an vui
Cầu mong gặp chữ hồng tươi tươi hồng

Trịnh văn Thông
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1193
Tham gia: 19:33, 29/04/09
Đến từ: Nội Phật _Tam Hợp _ Bình Xuyên _Vĩnh Phúc _VIỆT NAM
Liên hệ:

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Trịnh văn Thông » 18:25, 01/06/09

TRONG LÚC VIẾT QUẺ NÊN NHƯ VÍ DỤ :


ÂM - động ................. DƯƠNG
DƯƠNG ....................... DƯƠNG
DƯƠNG -động ...............ÂM

Đại để như vậy cho dễ xem !

Trịnh văn Thông
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1193
Tham gia: 19:33, 29/04/09
Đến từ: Nội Phật _Tam Hợp _ Bình Xuyên _Vĩnh Phúc _VIỆT NAM
Liên hệ:

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Trịnh văn Thông » 07:32, 02/06/09

Sáng nay ngày 2 - 6 năm 2009 dương lịch ngồi buồn , Ngày mậu dần , tiết lệnh tháng Canh ngọ gieo được quẻ : ( Cầu tài lộc - danh dự )
QUẺ CHỦ :........................QUẺ BIẾN :
ĐỊA THUỶ SƯ .................SƠN ĐỊA BÁC .

ÂM -động ........................DƯƠNG
ÂM...................................ÂM
ÂM...................................ÂM
ÂM...................................ÂM
DƯƠNG - động....................ÂM
ÂM...................................ÂM

Nhờ Bác Phan Ngọc Anh và các cao nhân đoán giúp !

Mọi người đoán việc nên gieo quẻ và post cả tử vi - tứ trụ lên xem tăng thêm cơ sở ?

Trịnh văn Thông
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1193
Tham gia: 19:33, 29/04/09
Đến từ: Nội Phật _Tam Hợp _ Bình Xuyên _Vĩnh Phúc _VIỆT NAM
Liên hệ:

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Trịnh văn Thông » 15:47, 02/06/09

BỔ SUNG :( CHO RÕ )
0 đồng sấp là ÂM - động ....... biến thành ...DƯƠNG
1 đồng sấp là DƯƠNG................................DƯƠNG
2 đồng sấp là ÂM ...................................ÂM
3 đồng sấp là DƯƠNG -động .....biến thành ...ÂM

Gieo sáu lần viết các hào từ dưới lên trên như ví dụ .
Tôi muốn nâng niu đôi trái phúc
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương trời

phan ngọc anh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 75
Tham gia: 10:18, 23/02/09

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi phan ngọc anh » 00:43, 04/06/09

Lời ít mà ý nhiều:

"Sự sung sướng trong cõi trăm năm đều do trời định cả rồi
Công danh khi mờ khi tỏ ở trốn nhân gian"
.

phan ngọc anh
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 75
Tham gia: 10:18, 23/02/09

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi phan ngọc anh » 00:47, 04/06/09

ko dám lạm bàn nhiều, tài sơ học thiển, chỉ biết đến thế thôi, xin được học hỏi các cao nhân khác.

Liêm Trinh
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 10
Tham gia: 22:39, 18/06/09

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Liêm Trinh » 08:32, 21/06/09

phan ngọc anh đã viết:Lời ít mà ý nhiều:

"Sự sung sướng trong cõi trăm năm đều do trời định cả rồi
Công danh khi mờ khi tỏ ở trốn nhân gian"
.

Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi kinh dịch là dịch đi dịch lại trong cái vòng tiềm năng của một con người khi tồn tại với tự nhiên và xã hôi. Trời định cho ta một khoảng nào đó còn lại là do ta dịch đi dịch lại ở trong đó. Có người ví như về cái khoản vật chất trời cho một biên độ dao động vô cùng lớn từ ngèo mạt hạng đến tỷ phú thế giới,đạt được cái gì thì lại là do con người đó quyết định.
Vài lời nông nổi nếu sai rất mong được sự cảm thông.
[tr] [td][/td][/tr][/u]

viemlanico8989
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 163
Tham gia: 12:19, 19/06/09

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi viemlanico8989 » 00:22, 26/06/09

Nghĩa của kinh dịch là :
1 . Kinh :Là lời nói ; chữ viết ; hiện vật ;kinh nghiệm được đúc kết và truyền lại qua nhiều thế hệ như một định lý đúng ; phản ánh quy luật chung nhất ; đúng nhất ;tổng hoà nhất được tổng quát hoá quy nạp của sự vận động về tự nhiên , xã hội ; con người , tư duy ; nên kinh viết rất nhiều về lịch sử của tự nhiên và xã hội hoặc về một nhân vật .
2 . Dịch :Nhìn tự nhiên ;xã hội ; con người; tư duy dưới quan điểm động ; biến đổi ; biến biến hoá hoá , tìm ra quy luật để dùng hiểu biết chinh phục các hiện tượng hoặc thuận theo hiện tượng ;trong tĩnh có động ; trong động có tĩnh, trong cứng có mềm ...... nhìn linh động ; đoán su thế mà có hành động phù hợp gọi là dịch .
Trong kinh dịch mấu chốt là 8 quẻ ; hai quẻ đặc biệt CÀN -thuần dương ; KHÔN-thuần âm người ta mượn hai quẻ này nói về kinh dịch :
Càn dĩ dị tri . Khôn dĩ giản năng.
Dị ; tắc dị tri .Giản ;tắc dị tòng.
Dị tri , tắc hữu thân.
Dị tòng ; tắc hữu công.
Hữu thân ;tắc khả cửu.
Hữu công , tắc khả đại .
(Càn biết nhờ dễ.Khôn giỏi dang nhờ giản dị
Dễ nên dễ biết.Giản dị thì dễ theo.
Dễ biết thì mới có bạn .Dễ theo thì mới nên việc .
Có bạn sẽ được lâu bền
Nên việc xẽ thành nghiệp lớn)

Thuở xưa ; hiền nhân soạn Dịch Kinh là thuận theo Thiên Lý. Lập nên đạo Trời gọi là Âm -Dương .Lập nên đạo Đất gọi là nhu và cương .Lập nên Đạo của Người gọi là nhân và nghĩa. Kiêm cả tam tài(Thiên-Địa-Nhân) mà nhân lên hai (do có Âm - Dương ); cho nên kinh dịch có 6 hào là thành quẻ; ÂM-nhu ;DƯƠNG -cương cứ thay đổi nhau mà dùng , vì thế 6 hào mà trọn vẹn đầy đủ .

Cửu nhị
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 10
Tham gia: 23:25, 06/10/09
Liên hệ:

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi Cửu nhị » 13:18, 08/10/09

Trịnh văn Thông đã viết:Sáng nay ngày 2 - 6 năm 2009 dương lịch ngồi buồn , Ngày mậu dần , tiết lệnh tháng Canh ngọ gieo được quẻ : ( Cầu tài lộc - danh dự )
QUẺ CHỦ :........................QUẺ BIẾN :
ĐỊA THUỶ SƯ .................SƠN ĐỊA BÁC .

ÂM -động ........................DƯƠNG
ÂM...................................ÂM
ÂM...................................ÂM
ÂM...................................ÂM
DƯƠNG - động....................ÂM
ÂM...................................ÂM

Nhờ Bác Phan Ngọc Anh và các cao nhân đoán giúp !

Mọi người đoán việc nên gieo quẻ và post cả tử vi - tứ trụ lên xem tăng thêm cơ sở ?
Em tra trong sách của Nguyễn Hiến Lê thấy quẻ Sơn Địa Bác này có lời khuyên : "Nên tạm im hơi lắng tiếng. Đừng thất vọng". Trong phần giảng của thoán từ cũng trích lời Lão tử:""phải tạm giấu cái khôn, cái khéo, cái dũng của mình để được yên thân chờ đợi cơ hội".
Giờ xét thấy tình cảnh thì bác Trịnh văn Thông đã bị ban nick rồi, thế này có gọi là ứng không nhỉ?

nong dan
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 282
Tham gia: 21:42, 04/10/09
Đến từ: Vĩnh Phúc
Liên hệ:

TL: Cách gieo một quẻ Bát Quái !

Gửi bài gửi bởi nong dan » 22:47, 05/11/09

cửu nhị đã nhắn tin
Em xem trong phần thông tin của anh, thấy có ghi là 33 tuổi, năm nay em 23, xin phép được gọi anh bằng anh ạ.
Hôm nay em được đọc bài viết của anh luận giải về quẻ Dự của em. Tuy như anh nói là quẻ của em đưa ra thiếu thông tin, nhưng những gì anh đã đưa ra đều đúng, 100%. Em xin bái phục ạ.
Em đang bước đầu học Dịch, không phải để bói toán cho vui gì, mà chủ yếu để xem tình trạng hiện thời của mình thế nào, tiếp theo nên làm ra sao, vì em nghĩ là nhân định thắng thiên. Ngoài ra sau này có thể phục vụ thêm công việc của mình nữa thì tốt.
Nhưng em phải tự học từ đầu, chẳng có ai chỉ dạy, tài liệu sách vở thì chỉ có cuốn Kinh Dịch nhập môn của Phan Quốc Trung và Kinh Dịch, đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê, 2 cuốn đấy đều không nói sâu về phép bói.
Thấy anh luận giải quẻ như thế, em thực sự khâm phục.
Em xin làm học trò của anh để học hỏi thêm được không ạ?
Em cũng không dám phiền nhiều đến anh, chỉ xin anh chỉ dạy em phương pháp học và bói Dịch, thi thoảng giải đáp khúc mắc giúp em.
Em cám ơn anh nhiều lắm ạ.
Học dịch phải có " con mắt thứ 3 " mình là học trò bác Trịnh , bác lên sân khấu rồi , mình xin rút lui , bác Thông trưng trắc là chị trưng nhị là em.

Trả lời bài viết

Quay về “Xem quẻ Dịch”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 80 khách.