XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Các bài học thuật về môn tướng pháp, danh tính, chữ viết
Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 14:40, 22/06/10

Khi có trái đất, ban đầu còn mệnh mang hỗn độn, chưa có ai xét đoán được.
Đến thời kỳ có loài người mới phôi thai, có cụ Bàn cổ mới lập ra thái cực mà chia ra lưỡng nghi.
Đến thời kỳ vua Phục Hy mới định ra Âm dương mà vạch ra bát quái.
Đến thời vua Văn Vương nhà Chu mới diễn ra Kinh dịch.
Đến thời Xuân Thu có ông Lỗ Ban và đức Khổng Tử mới lập ta hệ thống từ và chữ.
Đến thời ông Lý Thuần mới làm ra Khoa bói tẩu mã.
Tiếp đến bà Cửu Thiên Huyền Nữ Phạm Thị Chân tiên sư lập ra Khoa bói chân gà này, đã thâu tóm các sự bí ẩn của Trời đất, quán triệt được những niềm vui hoặc gở đưa lại cho nhân gian, lại biết được sự vận chuyển của mạch cục, khí đất động lặng rắn mềm ...
Dùng ngón to (ngón giữa của chân gà) làm vị trí của Huyền vũ.
Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước.
Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long.
Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ.
Lấy cung ngọ là hoả và là vị trí của Đằng xà, nên lấy cái đó làm huyệt pháp.
Lấy cung giữa (còn gọi là đốt hay gọi là dóng) ở ngón giữa của chân gà làm cung Thổ và là vị trí của câu Trần.
Lấy đó mà định làm nơi tôn quý, (là mồ mả tổ tiên và dòng họ về sau thuộc về dòng san nào).
Nếu vị trí Thổ lệch sang ngón trái, thì lấy đó là vị trí câu Trần.
Nếu cung Thổ lệch thiên sang ngón phải thì định đó là vị trí của Đằng xà, đó cũng là vị trí chỉ cho về lục Thân, nếu ở chỗ đó có huyết hồng tươi là Chân long (tức là đất tốt có mạch).
Cung giữa của ngón giữa (ngón dài) còn gọi là cung ngũ hào, nếu thấy huyết sắc tươi và như tơ nhỏ ấy là huyệt đãi người hiền (cái huyệt đó).
Thứ nữa là tìm Long mạch, định tên của các ngôi Bát quái mà biết được thịnh suy.
Lại nói rộng ra: sét các quẻ hào, nắm được mười đơn vị hàng thiên can như ở trên bàn tay:
(10 đơn vị Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và khởi tính được ngũ hành.
(Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ).
Phải biết được Âm dương có thuận ? Phải xét trong ngoài, xếp đặt được các cung Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn mà thấy ở đó huyền sắc trôi chảy, nguyên vẹn, không pha trộn, Dương trôi chảy là thuận.
Thấy âm chảy rẽ khác ra là nghịch. Xét ở cung: Tốn, Ly, Khôn, Đoài cần gấp rút thêm vào: Thấy sinh là lợi cho mình, thấy ngang ra là khắc, khắc là ngược lại (không hợp lý, bất lợi).
Không đọng ấy là đất chỉ để mộ tạm chôn mà thôi, vì đó là đất không có mạch.
Thấy loạn đọng ấy là hồn phách không yên.
Có điểm đen ấy là phúc ít, hoạ nhiều. Thấy hưu trù (tức là thấy huyết ở các cung nói trên có ngắt ngừng lại) thì người nhà gặp tai ương, súc vật trong nhà sẽ bị chết tiệt.
Riêng vị trí cung Ngọ thấy huyết hồng tươi loang lổ là mộ đó ở về phương nam có án.
Thấy ở cung Tốn có hỷ sắc (tươi tốt) đó là điềm có bảng bút chi khoa, (ý nói là cho con cháu đỗ đạt). Ở nơi đầu mối thấy có huyết đọng là vượng lâu dài.
Các hào vị có huyết hưu (huyết đến đó ngắt ngừng lại) là phúc bị ít vì bị hãm.
Thấy ngón trong và ngón ngoài quay hướng vào nhau đó là điều mau chóng, nếu thấy ngón trong và ngón ngoài vẫy qua, lắc lại (vênh váo không quay vào nhau) là hiện tượng chây chậm).
Thấy trùng động (là ba đầu móng ở 3 đầu ngón, cả ba đều cúi quắm gục lồng lên nhau) hoặc trùng khắc (là sung khắc lồng lớp lên nhau) đó là cái thế sơn thuỷ bức bách xâm phạm mạnh (là sơn thuỷ cưỡng bách).
Thấy hỷ động, hỷ giao (là có đầu ngón giữa ngẩng lên, lại có ngón khác ở đầu móng cúi xuống và giao vào nhau) ấy là Long Hổ trùng điệp ứng gấp.
Hoặc ở vị trí cung càn thấy có huyết đọng lên đến cung đoài, ấy là mạch Kim uyển chuyển vào chùa hoặc vào miếu nào đó.
Hoặc ở vị trí cung chấn thấy có ám phá (là tối phá) lên đến cung Tốn phải đoán đó là ảnh hưởng gốc cây và nhờ đó gió thổi vào, vậy là ở Phương Đông có chùa Phật đối lại (quay vào mộ đó), ở Phương Nam có đền đài xung khắc với mộ đó.
Nếu thấy huyết đọng ở cung Khảm, ở cung Hợi và Tý, ắt về phía Bắc của mộ đó có Thuỷ khuyết xấu, đó gọi là Huyền vũ đoản hiệp (là bị gò ép).
Hoặc có huyền đọng ở cung Cấn, ở vị trí Sửu và Dần, là ở phía Đông bắc của ngôi mộ đó có Thổ bách ám, cái thế đó lộc thuộc bất minh (là trong nhà trong họ không yên).
Nếu thấy ở vị trí Tý và Sửu đọng huyết thì lại xem Kim mộc giao sung, ấy là nước mưa của Trời dội xuống đọng lại, hoặc là nước bùn lầy tràn vào phạm mà lay động, hoặc nước hoàng tuyền ở cạnh đó cuốn thẳng đi, hoặc sông ngòi đầm trạch nước lớn mênh mông, bị nước phá sau đầu, hoặc nước trong thung lũng trên núi chẳng thấy vào hoặc ở nóc nhà nào chảy thẳng vào.
Xem kỹ vị trí cung Cấn nếu có loang lổ ẩn dấu là có thổ sơn.
Bằng thấy ở cung Khôn có sắc khí tươi tía thí luận: Táng ở nơi gò đất lớn, lại có thần linh tại phương Bắc chiếu và ở phương Nam có đền trên đỉnh núi hoặc ở gò cao.
Nếu thấy ở cung Chấn đọng thì đoán là: có ba nhánh rễ cây gỗ xâm vào mộ.
Cùng ở đốt mão phương, thì đoán là ở chỗ đó có bờ ruộng hoặc đường đi thẳng phạm vào mộ.
Nếu chẳng vậy thì có một khí cựu thần sung tới, chân long chẳng ứng (không hợp, không cho kết phát).
Nếu thấy ngón Lớn động lớn thì hằn bờ góc ruộng bắn thẳng vào mặt mộ. Nếu không như vậy là: mộc phủ phong suy (gió thổi cái hơi gỗ cây thối nát đưa vào).
Nếu vị trí cung Thân có thấy mờ tối, hẳn là ngôi mộ đó bị ngọn núi che lấp hướng trước mặt, như vậy thì con trai trong nhà, trong họ bị cuồng điên hoặc hủi rụng tóc.
Nếu thấy hoả huyết đọng ở vị trí cung Tý và Ngọ và thấy Kim huyết loạn ở Mùi Thân, là chốn mộ đó trước đây có gio than bếp lửa đã làm hết khí, hoặc trước có đá nhọn của núi sông vào phạm đến mạch, đương hành lại.
Xem ở cung giữa có huyết thổ lẫn với huyết thuỷ, ấy là có sâu, kiến đang phá hoại xương cốt, nếu thấy thuỷ thanh ấy là có loài lươn chạch vào quan tài, hoặc vào tiểu.
Nếu thấy ở Khôn và Cấn có loạn động thì đoán: Nam giới chết trận.
Hoặc thấy ở cung Dần cung Thân có vết huyết như Kim chỉ ngang, hoặc ở Cấn Dần thấy sắc trong là thủy tận sơn cùng; Nếu ở Dần và Dậu thấy có hồng sắc loang lổ, là đất thiêng sinh nhân hào kiệt.
Nếu thấy ngón cái co rút lại và đảo ngược lại, là đất chẳng được, người chết sẽ thiếu máu sợ hãi co dật chân tay mà chết.
Nếu nội ẩn (là ngón trong dấu đi) thì đoán là phi long (rồng bay).
Nếu ngoại ẩn (ngón ngoài dấu đi) đoán là phi hổ (hổ bay).
Nếu ngón trong đè ngón cái ở chỗ: Hổ - Tý, lại có huyết đọng ấy là chu tước, phải đoán là mộ bị khô không có nước.
Nếu ở cung ngọ thấy khô như lửa đốt vào ấy là Huyền vũ, thì không có người nối dõi, vì phản huyệt (huyệt ngược), bất chính nên vong linh bất bình !
Đầu ngón cái ủ rũ co rút lại, còn là: "Long đoản Sơn, Khắc vong mệnh; huyết đọng, cái tươi là: "Sơn chỉ long trường, mạch phụ quan hài" (là núi chắn, rồng dài, có mạch bổ sung cho quan tài và hài cốt).
Nếu huyết loạn ở ngoài ngón, là hổ không đủ chân !
Nếu huyết đọng ở trong ngón, là thân rồng chẳng tốt.
Nếu hai ngón: nội và ngoài như đôi mi mắt chầu vào nhau, chầu ngang nhau, đó là Long Hổ đầu sát. Nếu huyết điểm ở ngón cun (ngón nhỏ), ngón cun lại chỉ vào ngón nội, phải đoán là: nội loạn động, ắt phải đề phòng trộm cướp, dịch lệ, hoả tai.
Nếu thấy huyết đen ở cung Khôn (cung Khôn ở ngón ngoài) và ngón ngoài lại cúi ra ngoài, đó là cái mối hại người hại vật, và là cái mối tranh tụng, hoặc bị trộm đêm cướp ngày lấy của cải và còn bị kinh khủng về người và súc vật.
Nếu thấy máu sắc hồng tươi ở hai cung: Thân và Dậu, đó là sẽ phát minh người "Quán cổ anh hùng".
Xem xét ở hai ngôi: Chấn và Đoài nếu có điểm thâm đen và thô (to), đó là con cháu dâm dục.
Thường xem ngón trong và ngón ngoài phù trợ tiếp nhau và ngón cun (út) chỉ lên không, chỉ cao gần đến cung ly, cung khảm ấy là mộ ở vị trí Bính hướng Nhâm, lại xem hai cung: càn tốn thì lấy Tân Hợi và ngón cun chỉ gần ngôi tốn, là mộ toạ Bính, hoặc ở tốn san, nếu như phân kim thì rõ chốn đó, tức là mạch đất tốt vậy.
Nếu ngón cun chỉ gần trên cung Khôn, đó là ngồi hướng quý, nhìn về hướng đinh.
Bằng ngón cun chỉ vào giữa cung Khôn, nên lấy tâm ở cung cấn.
Cung Khôn có nhiều hồng huyết, nếu cung Cấn có nhiều sắc loang lổ và tươi hồng ở cung Khôn, ít sự liên hệ (rời rạc) ở cung bên: hoặc Bính Thân hoặc Bính Dần.
Nếu chỉ vào dưới cung Khôn là biểu thị con cháu có voi ngựa (ý nói con cháu sang giầu).
Nếu vào cung Chấn và Mão là thuộc vị trí Tân, lại thấu tươi tía là biểu thị có văn tinh bảng bút chi khoa (ý nói con cháu thi đỗ).
Nếu ở cung Chấn là vị trí chính ất có sắc hồng và loạn, đó là cho biết sắp có sự kiện cáo, khẩu thiệt, quan phi (bị phạt lẽ trái về mình).
Lấy cung Khôn là quẻ dâu rể.
Định vị trí cấn dần là kho tàng. Quẻ Hào Khôn ẩn vết là dâu rể không tốt lành.
Ở vị trí cấn có nhiều loang lổ sắc, là mấu chốt kỳ lạ, quẻ ấy mà xung trong, lại hoá ra quẻ lành, nếu gấp lại là tốt lành, nếu ám đen là độc. Nếu ứng về Tây Bắc là Kim tức thuỷ vương, cửa thuỷ có chúa loài cá giải tụ hội.
Ở vị trí Đông Nam có hoả sinh minh đường, có chim phượng chầu, là cái thế Long hổ trùng điệp, có sơn thủy lớp lớp, mạch hưng thịnh được lâu, hàng năm lại càng hưng thịnh lên.

Còn đây là câu phú xem chân gà:


Đầu năm ra mắt mùng ba
Cúng ông Hành Khiển cùng là Hành Binh
Bói giò phải bói cho tinh
Xem tường màu sắc chân hình rủi may
Đôi giò cần để thẳng ngay
Nhuận hồng vàng ánh năm nay chắc giàu
No bồi chân móng khít khao
Đỡ cái chặt chẽ cũng giàu cũng sang
Đỏ mà gân máu nổi loang
Là điềm tán của tan hoang cửa nhà
Trắng xanh bền bệt thây ma
Ấy điềm tang ông bà cháu con
Da già tươi mướt vàng son
Đi thi chắc đậu thi buôn chắc lời
Khe chân gà hở tơi bời
Tiền vô rồi cũng phủi rồi tay không
Ba ngón đội lên một chồng
Tốt thì có tồt phải phòng người trên
Nhờ người giúp đỡ mới nên
Tự mình tự chủ không bền được lâu
Cũng ba ngón chân chụm đầu
Một hang ngang mặt thúng đâu đựng tiền
Ngón cái mà cong nghiên nghiêng
Đâm vào khe hở luỵ phiền đến nơi
Quan phi khẩu thiệt tơi bời
Tai bay vạ gió kêu trời sao đang
Bốn chân cong quẹo loạn hang
Cả năm bươn chải biết đằng nào yên
No nồi như nở cười duyên
Da hồng tươm mỡ của tiền đầy kho
Da chân xam xám màu tro
Gân xương khô héo có lo cũng nghèo
Đôi giò cái trễ cái treo
Bên ngay bên quẹo nằm ngay một mình
Da gà mỡ đọng lung linh
Làm choi được thật mặc tình vui chơi
Bốn ngón đều ngay lên trời
Nồi gọ xẹp lép thi thôi còn gì
Gặp năm tuổi xấu them nguy
Ốm đau tang chế quan phi tụng đình
Ngón chân rời rạc than hình
Thiếu người giúp đỡ thiếu người hữu giao
Gặp cơn song gió ba đào
Một tay lèo lái ai nào giúp ta
Chân gà cấm hở quẹo ra
Da gà tươi nhuận mới là bình an
Cúng gà ra mắt nghiêm trang
Làm gà kĩ lưỡng luộc càng thêm tinh
Có kiêng chắc có thần linh
Cầu ông Hành Khiển Hành Binh hộ trì
Cho mình gặp hội khả nghi
Mỗi chu niên chọn chu kì bình an
Mùng ba tết tới bước sang
Lại cúng ra mắt huy hoàng như xưa.


(Thiên Mã Cô Hành-Sưu tầm)


Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 14:47, 22/06/10

Bữa sau em Post nốt xem bằng lá trầu.

Hình đại diện của thành viên
Thiên Dương
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 882
Tham gia: 10:09, 16/07/09

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Dương » 20:09, 23/06/10

Hâm mộ bác Thiên Mã Cô Hành quá, bài viết của bác rất hay và bổ ích, tìm mãi thiên hạ ko có người biết xem chân gà, nay đọc thấy bài này quả là hả hê thích thú . Lần nữa cảm ơn bác TMCH . :)

Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 15:45, 24/06/10

Anh (Chị) Thiên Dương ..v..v.. cảm thấy hứng thú thì TMCH xin Post nốt cách xem đầu gà, huyết chân gà và thủ tục trước khi xem
1-PHÉP XEM ĐẦU GÀ (Đầu gà là tượng trưng dáng người)- Hễ hình dáng đầu gà mà tươi trắng, mở mắt, mở mồm, không có máu kết chẳng chịt là tốt lành.
- Nếu thấy không tươi, nhắm mắt, ngậm miệng, lại có máu kết chằng chịt là độc !
2-PHÉP XEM HUYẾT (Ở chân gà)Nếu về mùa Xuân và Hạ thấy huyết đỏ tươi là lành, đen là độc. Nếu về mùa Thu và Đông thấy huyết sâm đen là tốt, đỏ là độc.
Chia bốn mùa thuộc bát quái:
- Ở cung Chấn là mùa Xuân
- Ở cung Đoài là mùa Thu
- Ở cung Ly là mùa Hạ
- Ở cung Khảm là mùa Đông
Phân chia ngũ hành thuộc bát quái mà suy ra:
- Ở cung: Ly là hành Hoả
- Ở cung: Khảm là hành Thuỷ
- Ở cung: Đoài là hành Kim
- Ở cung: Tốn và Chấn là hành Mộc
- Ở cung: Cấn và Khôn là hành Thổ
Định nghĩa tượng trưng của bát quái:
- Càn là Trời - Khôn là đất
- Khảm là nước - Cấn là núi đồi
- Chấn là điện, sấm sét - Ly là lửa
- Tốn là gió - Đoài là đầm hồ sông ngòi
Chia tám phương thuộc bát quái:
- Ở Chấn là chính phương Đông
- Ở Tốn là phương Đông Nam
- Ở Ly là thuộc về chính Nam
- Ở Khôn là thuộc về Tây Nam
- Ở Đoài là thuộc về chính Tây
- Ở Càn là thuộc về Tây Bắc
- Ở Khảm là thuộc về chính Bắc
- Ở Cấn là thuộc về Đông Bắc

Xem huyết thuận bốn mùa
Mùa xuân xanh là huyết thuận
Mùa hạ hồng là huyết thuận.
Mùa thu đen là huyết thuận.
Mùa đông vàng là huyết thuận
Dấu hiệu Thiên hình:
Dấu hiệu khảm bao:
Dấu hiệu Bach hổ:
Dấu hiệu Tam Khưu:
Dấu hiệu ngũ mộ:
Nếu thấy ngũ hành hiện ở bên ngoài, thì căn cứ vào ngũ hành mà luận đoán:
Thí dụ: thấy Kim thì luận đoán là mộ kim tinh, đại để như vậy.
Hoặc ở canh tân là thận đậu mạch; Nếu thấy mộc thì luận đoán mạch ở Dần Mão, Giáp Ất lại".
Nếu thấy ngôi trên Kim khắc vào mộ mộc thì luận nó là có tội./.

Phương hướng chỉ dẫn huyết của gia truyền:
Ngũ hành định huyết
Huyết định ra tứ chi
Tứ chi lập ra tám huyết
Tám huyết định ra bản mệnh
Bản mệnh định ra quẻ (tức là quái)
Quẻ định ở cung giữa
Cung giữa hợp làm bản mệnh
Bản mệnh thuộc ngũ hành.

Ngũ hành là:
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Nếu thấy
Kim đứng ở cung Kim
Mộc đứng ở cung Mộc
Thuỷ đứng ở cung Thuỷ
Hoả đứng ở cung Hoả
Thổ đứng ở cung Thổ
Là bốn mùa đều vượng!

Thứ thời (4 mùa) chia làm 8 tiết

Tám tiết định ra thiên can và địa chi
- Mười đơn vị thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý
- Mười hai dơn vị chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Thiên can định ra bát quái (8 quẻ). Từ quẻ thứ nhất đến quẻ thứ mười hai lại chia ra làm bốn mùa.

Bốn mùa chia ra làm 8 huyết. Tám huyết định làm bốn vị tốt lành và bốn ngôi dộc dữ.

Trong đoài, ngoài chấn là tốt lành
Trong khảm, ngoài ly là độc dữ
Từ cung giữa trở lên hợp làm trời
Từ cung giữa trở xuống hợp làm bản mệnh

Bản mệnh hợp ngũ hành
Ngũ hành chuyển đổi ra quẻ:
Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc
Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ
Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ
Thuỷ phá Thổ, Thổ dưỡng Mộc
Thuỷ với Hoả cùng sung khắc
Kim khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ
Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim

Theo quẻ (=quái) bản mệnh:

Năm chuyển đổi ra ngũ hành
Ngũ hành chuyển đổi ra tháng
Tháng chuyển ra ngày
Ngày chuyển ra giờ
Giờ chuyển đổi ra khắc (= 5 phút 1 khắc)

Khắc sung với giờ, giờ sung với ngày, ngày sung tháng, tháng sung năm, năm sung vận.

Cứ y như phép ấy mà luận:

Lấy chân phải là tượng trưng người ngoài, lấy chân trái là biểu thị vào bản mệnh chủ.
Không kể là gà sống hay gà mái, quyết đoán là lành hay dữ. Nếu thấy ngón cái tươi, ngón trong phù, ngón ngoài cúi xuống chỉ không, thời, có ốm, nhưng không việc gì.
Nếu thấy ngón cái vẩy qua, lắc lại và ủ mặt xuống, đồng thời ngón trong dấu vào trong là động xung với ngón ngoài đều chỉ vào trong: thời bệnh nguy.
Nhược bằng cái tươi, ngón trong động thời chẳng phải lo.
Bằng thấy huyết đóng thời cũng khá. Hễ thấy huyết rời rạc, lăm tăm thời bệnh chẳng mòng (= mơ mòng). Ngón cun chỏ vào trong thì bởi thổ trạch của tổ tông thân thuộc xấu, như có tà ma; nếu chỏ lên đốt trên là do tinh tổ, Tổ phụ quở phạt, nếu chỏ vào đốt giữa là do anh chị em hành; nếu chỏ xuống đốt dưới là do: mãnh yêu làm hại. Nếu chỏ vào ngón cái thời do: Quý nhân, Thành hoàng; nếu chỏ ra ngoài là do ngoại tà quấy nhiễu, chỉ lên đốt trên là do chúa thuỷ động đình, bán thiên hành. Chỉ vào đốt giữa là do yêu tinh dịhc lệ hành; nếu chỉ vào đốt dưới là do Đạo lộ thương vong quấy nhiễu. Lễ đảo thi bệnh nhân không chết.
3-CUỐI CÙNG LÀ CÁCH CHUẨN BỊ VÀ LỄ XIN XEM CHÂN GÀTrước ngày đó người định xem chân gà phải chay tịnh.
Đặt bàn thờ ở sân giữa trời, có bày: hương, đèn, trầu cau và chén nước trong tinh khiết !
Con gà phải rửa sạch chân. Tay trái cầm chân trái của gà. Tay phải cầm chân phải của gà, mà cầu khấn rằng:
Kính tấu:
Thiên địa thần kỳ !
Kính xin:
Cửu Thiên huyền nữ Phạm Thị Chân tiên sư và chư thần linh bản thổ bản gia giáng lâm chứng tri minh bạch.
Khấn xong, con gà ấy hoặc đem giết ngay, hay để ngày sau giết ngay, hay để ngày sau giết, trước khi giết phải nhổ lông cánh, lông đuôi, lông ở đầu gối và lấy vẩy chân ở dưới đầu gối gà, mỗi thứ lấy 3 cái, nếu về mùa Thu và Đông thì lấy mỗi thứ 5 cái.
Khi luộc gà:
Mình còn gà bỏ luộc riêng 1 nồi, còn 3 thứ lông, vẩy, lông đuôi nói trên bỏ vào 1 nồi, bỏ trước khi đun nước còn đương lạnh. Khi thấy nồi lông vẩy gà đó đã sui sủi thì bỏ đôi chân gà đó vào đợt thứ hai. Khi nhắc lên thấy các đường máu ở chân gà đã nổi rõ ra rồi là vừa độ thì thôi, bỏ ra, đừng để chín quá và đừng để dối quá.
Còn cái Thân con gà luộc ở nồi kia, thì cứ luộc chín kỹ, vớt ra đặt lên bàn để cùng với đôi chân gà làm lễ rồi lấy xuống xem.
Nếu cần xem một việc thì: lấy chân phải xem về cài tài, lấy chân trái xem về bản mệnh. Nếu cần xem 2 việc một chân gà thì dùng ba gióng: (hay gọi là đốt): gióng trên, gióng giữa, gióng dưới.

Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 16:06, 24/06/10

CÒN MỘT BẢN TIẾNG TÀU NỮA.

Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 11:06, 25/06/10

Kỳ cục đêm hôm post lên phục vụ các bạn mà đọc xong không thấy ai thank you, hay merci được phát nào cả, nghĩ mà tủi thân.

Núi Nhất Ngọc
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 91
Tham gia: 23:14, 12/01/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Núi Nhất Ngọc » 22:54, 26/06/10

Có chứ ! em xin cảm ơn cả 2 tay !
Nhưng ! nếu Post bài gía trị thế này mà chỉ để kiêm cái Thanks thì quả là Phí cả tuổi thanh xuân ! Thầy nên viết thành sách Bán kiếm bội tiền ! Bây giờ thiên hạ làm đầy rá đấy thui !

Thiên Mã Cô Hành
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 14:29, 08/06/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi Thiên Mã Cô Hành » 11:38, 27/06/10

Được cám ơn là tốt rồi, còn viết sách cái này thì là đạo văn mất vì đây là sản phẩm của người khác, TMCH thấy hay thì đưa lên để mọi người cùng đọc. Kiến thức thì lên phổ biến để tất cả cùng đọc và suy ngẫm. Cám ơn mọi người đã động viên.TMCH sẽ post tiếp những gì đọc được mong mọi người ủng hộ.

Hình đại diện của thành viên
pinky
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 344
Tham gia: 16:49, 20/07/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi pinky » 17:20, 16/08/10

hàhà..lạ quá! :)

vucris
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 104
Tham gia: 06:06, 29/03/10

TL: XEM BÓI BẰNG CHÂN GÀ (KÊ TÚC)

Gửi bài gửi bởi vucris » 04:54, 18/08/10

chào anh thienmacohanh
Thấy anh có nhiều tím tòi mới lạ xin hỏi anh có thể tìm dược cách coi mạch thái tố theo tôi biết hiện nay môn này bị thất truyền trước năm 1954 môn này vẩn còn phát triển tại miền bắc ( hà nội ) sau dó di cư 1954 không thấy ai nói dến xem bói kiểu này nửa

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức tướng pháp”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 70 khách.