Trang 1 trên 2

Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 07:26, 04/07/18
gửi bởi Suntory
Xem xét các lá số của các tử vi gia nổi tiếng ,cung mệnh thân đều có Thái Âm Văn khúc hội họp như : Vương đình Chi, Phan tử Ngư...........................................Các đại sư này đều không hoàn hảo, mặc dầu mang danh là đại sư

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 07:47, 04/07/18
gửi bởi ô long
Nhân vô thập toàn là chuyện thường tình xưa nay

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 08:05, 04/07/18
gửi bởi Suntory
Vương đình Chi 19/5/1935,giờ hợi, âm lịch........ Nổi tiếng khi đưa ra cách an sao tứ hóa cho tuổi Canh mà không có chứng minh...........cách an sao nầy đã được thừa nhận tại Việt nam năm 2018.
Phan tử Ngư 3/2/1930.giờ Mão, âm lịch....... nổi tiếng với chiêu thức lạ kỳ....... Hóa lộc đồng
cung cung bào : anh em vô tình, quan phù đồng cung điền trạch : vì ruộng đất mà sinh kiện tụng...

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 08:10, 04/07/18
gửi bởi Suntory
Cả hai đều đã U90......không biết còn tại thế hay không, và không có tham gia vào dự đoán bầu cử Mỹ 2016.

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 08:18, 04/07/18
gửi bởi Suntory
Bạn nào biết lá số hai chiêm tinh gia Lê Đức và Huỳnh liên Tử ở San Jose, vui lòng đăng lên, hai tiên sinh nầy đã tiên đoán Hillary Clinton sẽ là tổng thống Mỹ 2016.....và cả lá số Thiên Lương tiên sinh, người đã khẳng định tuổi Canh luôn có tam hóa liên châu, thiên đồng hóa khoa

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 08:41, 04/07/18
gửi bởi Suntory
Thiên Lương 12/7/1910.giờ Mão dương lịch......... Mệnh thân không hội đủ thái âm văn khúc

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 02:01, 05/07/18
gửi bởi ô long
Cụ Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử, Lê Tư Vinh, tác giả hai cuốn "Tử Vi Áo Bí Biện Chứng Học" và "Tướng Pháp Áo Bí", sinh ngày 9 tháng 3 năm 1926, tức là ngày 25 tháng 1 (âm lịch) năm Bính Dần giờ Dậu. Mệnh có Liêm Tham ở Tỵ đắc triệt và Hoá Kỵ cứu gỡ.

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 02:05, 05/07/18
gửi bởi ô long
Cụ Ba La, lấy tên làng Ba La (Hà Ðông) làm tên hiệu, không ai biết được tên thật của cụ, cụ cũng không chịu nói rõ cho ai biết. Cụ sinh ngày 12 tháng 9 năm Tân Mùi (1871) giờ Mùi. Cụ mất năm 1973 lúc đó đã thọ 103 tuổi. Mệnh tại Mão, Thân cư Phúc Đức tại Tỵ. Thấy Mệnh cụ, cụ là người không phải là không quan tâm đến việc nước việc đời, không nghĩ đến nhân tâm, thế đạo, cũng muốn như ai từng đem gan góc đền bồi non sông. Ngặt vì danh không thành (Thiên Tướng hãm, Xương Kỵ) nên trí không đạt vì Thân và Phúc Đức tại Tỵ (Tử Sát, Tướng Ấn ngộ Triệt).

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 06:15, 05/07/18
gửi bởi Suntory
Ba La và Việt Viêm Tử không hội đủ thái âm văn khúc hội Mệnh Thân

Re: Thái Âm Văn Khúc hội Mệnh.: Đại sư.

Đã gửi: 18:04, 05/07/18
gửi bởi Suntory
Liễu vô cư sĩ 25/1/1948,giờ tuất, âm lịch........ Mệnh thân không hội đủ thái âm văn khúc